از آنجا که کارفرمایان محترم قبل از عقد قرار داد ساخت سوله و اجرا اسکلت فلزی تمایل به بررسی نمونه کارهای شرکت های ساختمانی را دارند ، بر آن شدیم تا برخی از نمونه کار های ساخت سوله ، اسکلت فلزی ، کمپ کارگاهی ، اجرا سالن صنعتی ، ساخت سوله سبک ، استراکچر های صنعتی و … جهت بررسی قرار دهیم .

ساخت و اجرا کارخانه ساندویچ پنل کیان 2

ساخت و اجرا کارخانه ساندویچ پنل کیان ۲

ساخت و اجرا کارخانه ساندویچ پانل کیان

ساخت و اجرا کارخانه ساندویچ پانل کیان

ساخت و اجرا سوله اشتهارد

ساخت و اجرا سوله اشتهارد

ساخت و اجرا سوله اشتهارد 2

ساخت و اجرا سوله اشتهارد ۲

ساخت و اجرا اسکلت فلزی کانزی

ساخت و اجرا اسکلت فلزی کانزی

ساخت و اجرا اسکلت فلزی کانزی 2

ساخت و اجرا اسکلت فلزی کانزی ۲

ساخت و اجرا اسکلت فلزی پروژه پرند

ساخت و اجرا اسکلت فلزی پروژه پرند

ساخت و اجرا اسکلت فلزی پروژه پرند 2

ساخت و اجرا اسکلت فلزی پروژه پرند ۲

سازنده سوله و اسکلت فلزی در تهران و شهرستان ها

سازنده سوله و اسکلت فلزی در تهران

ساخت سوله با جان سینوسی

ساخت سوله با جان سینوسی در تهران